Naar de ‘Vitruviusman’ van kunstenaar en vernieuwer Leonardo da Vinci. De beeltenis is gebaseerd op het pentagram dat Pythagoras gebruikte als symbool van gezondheid. Het pentagram was eveneens het Gildeteken van het in 1660 opgerichte Gilde van Goudse chirurgijns.Biologiq is sponsor van WIC,
de site voor professionals
op het gebied van wondzorg

Verschillende afbeeldingen

Granulox®

Hemoglobinespray voor snellere heling van complexe wonden.

Granulox is speciaal ontworpen om hypoxie (zuurstofgebrek in de wond) tegen te gaan

Werking
Zuurstofgebrek is één van de meest voorkomende oorzaken van stagnerende wondheling bij complexe wonden, veelal geassocieerd met vaatlijden. In alle fases van het wondhelingsproces is sprake van verhoogde metabolische activiteit, waarvoor extra zuurstoftoevoer nodig is. Daarbij zijn wondexsudaat en fibrine een barrière voor het bereiken van zuurstof in het wondbed. Granulox bevat hemoglobine van zoogdierlijke oorsprong en fungeert als “zuurstofcarrier”. De hemoglobine bindt, na aanbrenging, zuurstof uit de omgeving en vermengt zich met het exsudaat en eventueel aanwezige fibrine. Hierdoor komt een continuproces op gang van zuurstofdiffusie in het wondbed. Deze werking houdt tot 72 uur aan.
 
De sterk verbeterde zuurstoftoevoer op celniveau stimuleert en accelereert de wondheling vanaf de proliferatiefase. Tevens activeert zuurstof leukocyten tot het aanzetten van het autolytisch debridement in de fase dat fibrine en mogelijke inerte weefseldelen aanwezig zijn.Granulox wordt plaatselijk op de wond aangebracht met behulp van een meermaals te gebruiken sprayflacon.
 
Snellere wondheling betekent lagere kosten per behandeling
Wat Granulox veelbelovend maakt is de sterke verkorting van de wondhelingsduur en in het verlengde daarvan de veel lagere overall behandelkosten. In een Duitse studie, waarin de effectiviteit van Granulox werd vergeleken met die van gebruikelijke wondverbanden, heelden de met Granulox behandelde wonden drie keer zo snel. Voorzichtigheidshalve gaat producent SastoMed uit van een halvering van de helingsduur. Op basis daarvan is berekend dat Granulox een reductie van 40% kan opleveren op de totale behandelkosten. Daarmee past Granulox uitstekend in het streven van BiologiQ naar meer kosten-efficiënte wondzorgmiddelen en –therapieën. BiologiQ speelt hiermee in op dé grote vraag uit de huidige markt, namelijk naar kostenreductie door kortere genezingstijden.

Indicaties

  • Diabetische voetulcera
  • Ulcera cruris (arterieel en veneus)
  • Decubituswonden

>>>  Naar Kenniscentrum  voor meer  Productinformatie, Studies & Publicaties 

Granulox is CE Klasse 3 goedgekeurd (CE 0482)

Vergoeding.
Granulox komt in aanmerking voor vergoeding
.

>>     Nu online bestellen: Granulox 6 ml

Z-Index registratienummer:
16180372  -  Wondspray -  Verpakkingshoeveelheid:  sprayflacon   6 ml.
15941957  -  Wondspray -  Verpakkingshoeveelheid:  sprayflacon  12 ml.

Klik hier voor Product- en Bestelinformatie

Neem contact met ons op voor verdere specificaties, documentatie, onderzoeksresultaten, behandelmethode en prijzen.

                                                               BiologiQ
                            Watermanstraat 72            .            7324 AK Apeldoorn - NL    
           Telefoon: +31(0)55 368 44 50            .            Fax: +31(0)55 368 44 66

 

     BiologiQ
  Watermanstraat 72    7324 AK Apeldoorn - NL    Telefoon: +31(0)55 368 44 50    Fax: +31(0)55 368 44 66