Naar de ‘Vitruviusman’ van kunstenaar en vernieuwer Leonardo da Vinci. De beeltenis is gebaseerd op het pentagram dat Pythagoras gebruikte als symbool van gezondheid. Het pentagram was eveneens het Gildeteken van het in 1660 opgerichte Gilde van Goudse chirurgijns.Biologiq is sponsor van WIC,
de site voor professionals
op het gebied van wondzorg

Verschillende afbeeldingen

Visie & Missie

BiologiQ is een zelfstandige Nederlandse onderneming met innovatieve, Biotech oplossingen voor de gezondheidszorg. BiologiQ streeft daarbij stelselmatig naar kortere behandelingstijden en een betere kwaliteit van het leven. Dit biedt grote voordelen aan zowel de patiënt als de zorgverstrekker.

Totaalconcept in Wond Management

Het Wond Managementsysteem van BiologiQ biedt een veilig en effectief  totaalconcept op biotechnologische basis voor infectiebestrijding en wondbehandeling. 

Quality

Vanzelfsprekend zijn alle producten en therapieën waarvoor wij de exclusieve vertegenwoordiging hebben het resultaat van langdurig onderzoek en klinische testen. Eerst na goedkeuring hiervan door de bevoegde autoriteiten nemen wij de producten op in ons pakket. Alle door ons vertegenwoordigde producten worden vervaardigd in speciaal daarvoor geclassificeerde productiecentra en laboratoria.
     BiologiQ
  Watermanstraat 72    7324 AK Apeldoorn - NL    Telefoon: +31(0)55 368 44 50    Fax: +31(0)55 368 44 66