Naar de ‘Vitruviusman’ van kunstenaar en vernieuwer Leonardo da Vinci. De beeltenis is gebaseerd op het pentagram dat Pythagoras gebruikte als symbool van gezondheid. Het pentagram was eveneens het Gildeteken van het in 1660 opgerichte Gilde van Goudse chirurgijns.Biologiq is sponsor van WIC,
de site voor professionals
op het gebied van wondzorg

Verschillende afbeeldingen

 Links

    Medweb
    Artsennet
    Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
    Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
    Pubmed
    Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
    Website van Zorgverzekeraars Nederland
    Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg  (CBO)
   
Nationale Atlas Volksgezondheid
    Belgische Vereniging der Ziekenhuizen

     BiologiQ
  Watermanstraat 72    7324 AK Apeldoorn - NL    Telefoon: +31(0)55 368 44 50    Fax: +31(0)55 368 44 66